Clădiri Piața Sfatului,  Uncategorized

Povestea casei din Piața Sfatului nr. 4 (Șirul Grâului)

Peter Karl Czeides, fondatorul Băncii Generale de Economii din Brașov

Datând din secolul XVI, spațioasa casă patriciană a ars în teribilul incendiu din 21 aprilie 1689, fiind reconstruită la jumătatea secolului XVII. Modernizată în 1827 de proprietarul Samuel de Cristoph, clădirea include „gangul întunecat”, așa cum era numit pe vremuri pasajul spre Piața Enescu. În 1835, clădirea este cumpărată de Fundația Czeides. La etaj va funcționa, din 1839, timp de un secol, Casina Germană, o societate „de petrecere și lectură”. Bogatul bancher Peter Karl Czeides, fondatorul Băncii Generale de Economii din Brașov, donează clădirea prin testament Bisericii Evanghelice.

În 1849, imobilul l-a găzduit pe generalul Bem, eroul național maghiar, comandantul trupelor revoluționare.

O placă de marmură atestă găzduirea generalului Bem în casa din Piața Sfastului.
Societatea de interes public a fost înființată la 1 februarie 1908. Membrii săi: Újhelyi Gyulakeresök și Róbert Holtrich sunt locuitori ai orașului Brașov cu dreptul de a reprezenta și de a subscrie în mod egal la societatea cu activitate de artizanat și comerț. („Központi Értesítő”, 14 mai 1908)

La începutul secolului trecut, după 1908, la parterul clădirii funcționa magazinul de stofe și artizanat al negustorilor asociați Gyula Újhelyi și Róbert Holtrich.

Publicitate apărută în „Gazeta Transilvaniei” în 21 noiembrie 1931.

În perioada interbelică, aici a funcționat magazinul de modă Samuel.

Sursele documentare: „Clădirile din Piața Sfatului Brașov” de Nicolae Cornel Russu și Peter Simion (Editura Aldus, 2023); „Brașovul de altădată” de Sextil Pușcariu (Editura Dacia, 1977); „Brașovul de odinioară” de A. Căncescu și T. Mâzgăreanu (Editura Foton, 2008), colecțiile publicațiilor „Gazeta Transilvaniei” (1838-1945) și „Brassói Lapok” (1904-1940), precum și resurse internet.