Clădiri Piața Sfatului,  Uncategorized

Povestea casei din Piața Sfatului nr. 28 (Șirul Inului)

Aspectul actual se păstrează de la junătatea secolului al XIX-lea. În stânga, există un pasaj carosabil acoperit de arcade către curtea interioară unde pe vremuri se aflau grajduri și o șură. În locul lor au fost ridicate locuințe. Casa aparținea municipalității – „casă orășenească” – și era închiriată diverșilor chiriași prin „licitaţiune orală şi cu oferte în scris” (foto).

La 1912, aici funcționa firma croitorului Karl Raab, apoi, în perioada interbelică, atelierul pălărierului Wilhelm Blücher.

Reclamă din „Gazetea Transilvaniei!, 24 aprilie1938.
Sursele documentare: „Clădirile din Piața Sfatului Brașov” de Nicolae Cornel Russu și Peter Simion (Editura Aldus, 2023); „Brașovul de altădată” de Sextil Pușcariu (Editura Dacia, 1977); „Brașovul de odinioară” de A. Căncescu și T. Mâzgăreanu (Editura Foton, 2008), colecțiile publicațiilor „Gazeta Transilvaniei” (1838-1945) și „Brassói Lapok” (1904-1940), precum și resurse internet.